ΡΩΣΙΚΑ

Η ΓΛΩΣΣΑ

Το ρωσικό αλφάβητο είναι μια παραλλαγή του ελληνικού (βυζαντινού),που επινοήθηκε του 9ο αιώνα με σκοπό τη διάδοση της Αγίας Γραφής στους σλαβόφωνους. Αποτελεί έργο των μονάχων από τη Θεσσαλονίκη Κύριλλου και Μεθόδιου και του διαπρεπούς Αγιορείτη μοναχού και λογίου Μαξίμου του Γραικού, η δράση των οποίων είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ρωσικής γλώσσας.

Σήμερα η ρωσική γλώσσα χρησιμοποιεί το κυριλλικό αλφάβητο, αποτελείται από 33 γράμματα, τα περισσότερα από τα οποία μοιάζουν με τα αντίστοιχα ελληνικά. Είναι μια ανατολική σλαβική γλώσσα με τη μεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση και τον μεγαλύτερο αριθμό ομιλητών ως μητρική στην Ευρασία. Διαθέτει μια πλούσια λογοτεχνία που άνθισε τον 17-19ο αιώνα και είναι η 8η πιο διαδεδομένη γλώσσα του κόσμου.

Τα ρώσικα είναι μια πλούσια και εκφραστική γλώσσα με τεράστια ευελιξία, χωρίς μεγάλες δυσκολίες για ελληνόφωνους σπουδαστές (σε σύγκριση με τους αγγλόφωνους) εξαιτίας της κοινής προέλευσης και της κοινής δομής γραμματικής και συντακτικού. Επίσης , στη ρωσική γλώσσα χρησιμοποιούνται πάρα πολλές λέξεις με ελληνικές ρίζες, οι οποίες γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους σπουδαστές.

Το βασικότερο πρόβλημα στην εκμάθηση ρωσικών είναι οι πτώσεις, οι προθέσεις, που συντάσσονται με συγκεκριμένες πτώσεις, τα ρήματα κίνησης και το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα μέρη του λόγου κλίνονται ακόμα και τα αριθμητικά και οι αντωνυμίες.

Οι εξετάσεις γλωσσομάθειας στην ρωσική γλώσσα έχουν μεγάλη ανταπόκριση στους Έλληνες σπουδαστές και αυτό αποδεικνύεται από τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό υποψηφίων κάθε χρόνο. Το εκπαιδευτήριο Πρόοδος προετοιμάζει σε ετήσια βάση σπουδαστές οι οποίοι επιθυμούν είτε να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Ρωσία.

Το ενδιαφέρον για τη ρωσική γλώσσα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς σε πολλές χώρες του κόσμου, λόγω των διεθνών σχέσεων που έχει συνάψει η Ρωσία σε διάφορους τομείς. Ειδικότερα, όσο αφορά την Ελλάδα, οι σχέσεις της με τη Ρωσία γίνονται όλο και πιο στενές, αφού οι δύο αυτές χώρες συνεργάζονται σε τομείς της επιστήμης, του πολιτισμού, και της εκπαίδευσης.

Οι καθηγητές ρωσικής γλώσσας στο εκπαιδευτήριο ¨Πρόοδος¨, μετά από πολύχρονη πορεία στο χώρο της ξενόγλωσσης παιδείας παρέχουν γνώσεις επιπέδου, το οποίο ανταπεξέρχεται στις επιθυμίες και απαιτήσεις των σπουδαστών, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις δυσκολίες τις οποίες θα συναντήσουν στο δρόμο της εκμάθησης της γλώσσας. Κατά τη διδασκαλία της γλώσσας τηρούνται αυστηρά οι κανόνες διδασκαλίας , σύμφωνα με αυτά τα οποία ορίζει το Ευρωπαϊκό πρότυπο σπουδών.
Οι καθηγητές μας διαρκώς ενημερώνονται για τις νέες εξελίξεις στη διδασκαλία της γλώσσας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετέχουν ενεργά με άρθρα σε συνέδρια παγκόσμιας απήχησης πάνω στη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας. Στο τελευταίο συνέδριο, μάλιστα, το οποίο διεξήχθη στην χώρα μας στα πρόθυρα του τρέχοντος έτους 2015-2016 (το οποίο έχει οριστεί ως έτος συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας) οι καθηγητές μας δημοσίευσαν άρθρο πάνω στις νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας, καθώς και πιο συγκεκριμένα, πάνω στις δυσκολίες τις οποίες συναντά ο Έλληνας σπουδαστής κατά την εκμάθηση της γλώσσας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την σχολική χρονιά 2008 – 2009 λειτούργησε πιλοτικό πρόγραμμα εισαγωγής της ρωσικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 15 γυμνάσια σε όλη την χώρα. Αν και το πρόγραμμα είχε εξαιρετική επιτυχία, το Υπουργείο «πάγωσε» αυτά τα μαθήματα στα πλαίσια των γενικότερων περικοπών.
Δυστυχώς ελάχιστη παραμένει να είναι η ελληνόγλωσση βιβλιογραφία και ιδιαίτερα τα ελληνόγλωσσα εκπαιδευτικά βιβλία στην ρωσική γλώσσα. Τα τελευταία χρόνια όμως μερικά βήματα έχουν γίνει και σε αυτήν την κατεύθυνση και οι καθηγητές μας (οι οποίοι κάθε χρόνο πραγματοποιούν παραγγελίες βιβλίων και σχολικών βοηθημάτων κατευθείαν από τα κεντρικά γραφεία εκδοτικών οίκων της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης) είναι εδώ να σας βοηθήσουν στην αλάνθαστη επιλογή αυτών , τα οποία ταιριάζουν στο επίπεδο του αντίστοιχου σπουδαστή .

Στο εκπαιδευτήριο ¨Πρόοδος¨ τόσο οι ενήλικοι σπουδαστές , όσο και οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης δοκιμαστικών μαθημάτων πριν προβούν στη φοίτηση στο Πρόοδος, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε προσωπική επαφή με τους καθηγητές μας και να αξιολογήσουν το επίπεδο διδασκαλίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

Στοιχειώδες Επίπεδο (ТЭУ)

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά αρχικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες του είναι απαραίτητες για να κατανοήσει και να συμμετέχει αρχικά στις απλές καθημερινές γλωσσικές επαφές του που αφορούν κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 800 περίπου λεξιλογικές μονάδες.

Βασικό Επίπεδο (ТБУ)

Ο σπουδαστής αποκτά της βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες καλύπτουν τις βασικές του επικοινωνιακές ανάγκες και του δίνουν την δυνατότητα να συμμετέχει με ευκολία στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα.
Το λεξιλόγιο αποτελείται από 1200 λεξιλογικές μονάδες.

1ο Επίπεδο (ТРКИ1)

Τελειώνοντας τον κύκλο μαθημάτων του 1ου επιπέδου ο σπουδαστής έχει αποκτήσει ισάξιες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας με έναν απόφοιτο του κρατικού λυκείου της Ρωσίας. Πιο συγκεκριμένα αυτό σημαίνει: ευκολία κατανόησης κειμένων λογοτεχνικού, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, γνωριμία με τους ιδιωματισμούς της γλώσσας.
Επίσης στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ της Ρωσίας. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 2300 λέξεις.

2ο Επίπεδο (ТРКИ2)

Ο σπουδαστής του 2ου επιπέδου βελτιώνει τις γνώσεις της ρωσικής γλώσσας έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει άνετα σε όλα τα θέματα τις καθημερινής, κοινωνικής και πολιτιστικής και επαγγελματικής ζωής.
Το πτυχίο 2ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση των πτυχίων Bachelor ρωσικών ΑΕΙ, εκτός των φιλολογικών σχολών.
Το λεξιλόγιο αποτελείται από 4000 λέξεις.

3ο Επίπεδο (ТБУ)

Ο σπουδαστής του 3ου επιπέδου μπορεί να επικοινωνεί με ευκολία σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς και επαγγελματικής επικαιρότητας.
Το πτυχίο του 3ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Bachelor των ρωσικών ΑΕΙ στη φιλολογία.

4ο Επίπεδο (ТРКИ4)

Έχοντας παρακολουθήσει το συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων, το επίπεδο γλωσσομάθειας του σπουδαστή παρομοιάζει με αυτό του φυσικού ομιλητή.
Το πτυχίο του 4ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Master των ρωσικών ΑΕΙ στη φιλολογία.
Ο κάτοχος του πτυχίου ТРКИ4 έχει δικαίωμα να διδάσκει την ρωσική γλώσσα και να εκπονεί επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής φιλολογίας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εξετάσεις Πανεπιστημίου Λομονόσοφ
 Εξετάσεις Ινστιτούτου Πούσκιν στην Αθήνα