ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για την εισαγωγή σε ορισμένες σχολές Ανωτέρων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων απαιτείται η εξέταση σε Ειδικό Μάθημα, δηλαδή σε μία ξένη γλώσσα. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πρόοδος προετοιμάζουμε τους υποψηφίους για όλες τις γλώσσες που απαιτούνται ως Ειδικό Μάθημα.

Λαμβάνοντας υπόψιν μας την πίεση και το διάβασμα που έχουν οι μαθητές στην τελευταία τάξη του Λυκείου, προσπαθούμε με ειδικά βιβλία και συγκεκριμένες μεθόδους που επικεντρώνονται στα θέματα των εξετάσεων να κατευθύνουμε τους μαθητές μας στην επιτυχία, ενθαρρύνοντας τους παράλληλα, και παρέχοντας σιγουριά για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Επίσης, συνδράμουμε στην εκπόνηση Πτυχιακών καθώς και Μεταπτυχιακών Εργασιών για Σχολές Ξένων Γλωσσών της ημεδαπής.

Τέλος, προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για σπουδές σε Γαλλία, Ρωσία και Αγγλία.