ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζουμε στο κέντρο ξένων γλωσσών Πρόοδος αποτελεί έναν συνδυασμό των πιο αποτελεσματικών τεχνικών διδασκαλίας που προκύπτουν από την πιο πρόσφατη ακαδημαϊκή έρευνα στον κλάδο μας.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ μας είναι:

H γλώσσα είναι επικοινωνία και ο μαθητής πρέπει να μάθει πώς θα την χρησιμοποιεί αποτελεσματικά για να μπορέσει αργότερα να κάνει ορθή χρήση αυτής και να αποτελέσει ένα πραγματικό εφόδιο, γι’ αυτόν.

Αναπαριστώντας πραγματικές καταστάσεις στην αίθουσα, επιδιώκουμε ο σπουδαστής να αποκτήσει πρακτική εμπειρία της γλώσσας την οποία μαθαίνει, αντί της απλής απομνημόνευσης πληροφοριών.

Χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, εποπτικά και όχι μόνο, καταφέρνουμε να ανοίξουμε έναν καινούριο κόσμο για τον σπουδαστή, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, μετατρέποντας την μάθηση σε ευχάριστη και αποδοτική εμπειρία

Ως ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ λειτουργούν τα:

Επιλεγμένα από μεγάλους εκδοτικούς οίκους με χρόνια έρευνας στη σωστή μεθοδολογία με υλικό που βοηθά στην ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων και βαθύτερης κατανόησης της ξένης γλώσσας.

Αφορά υλικό το οποίο στοχεύει στο να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται, αλλά και τις προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή ανάλογα με τον μαθησιακό τύπο στον οποίο ανήκει.

Διαδικτυακό υλικό, διαδραστικοί πίνακες, και ηλεκτρονικά βιβλία είναι διαθέσιμα στο σχολείο μας, το οποίο έχει περάσει στην ψηφιακή εποχή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών της σύγχρονης εποχής.

Η κουλτούρα του κάθε λαού περνά μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία μας προσφέρουν την πραγματική γλώσσα σε εκπληκτική αφθονία ταξιδεύοντας μας σε άγνωστους, υπέροχους κόσμους.

Οι μαθητές μας αξιολογούνται συνεχώς, προφορικά, γραπτά, μέσω εξετάσεων, εργασιών μέσα στην αίθουσα και με άλλους τρόπους που μας βοηθούν να εντοπίζουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να επαναπροσδιορίζουμε τους μαθησιακούς στόχους μας, καθώς και να τους προσαρμόζουμε σε κάθε σπουδαστή ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες.

Σε περίπτωση ουσιαστικών απουσιών ή άλλων προβλημάτων τα οποία πιθανόν να προκαλούν δυσκολία στον μαθητή να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του επιπέδου του, γίνονται επιπλέον μαθήματα δωρεάν για την κάλυψη των κενών και ενθάρρυνσης του μαθητή.

Για την επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας θεωρούμε απαραίτητη τη συχνή ενημέρωση και τη συνεργασία των γονέων. Από την αρχή του σχολικού έτους οι γονείς ενημερώνονται για οτιδήποτε αφορά τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, καθώς και για τις ημέρες συναντήσεων με τους καθηγητές για παραλαβή βαθμολογίας.