ΓΑΛΛΙΚΑ

Η ΓΛΩΣΣΑ

Η γαλλική είναι μια λατινογενής γλώσσα που προέρχεται από τα λαϊκά λατινικά που μιλούσε ο ρωμαϊκός στρατός, συγγενική των ιταλικών, των ισπανικών, των πορτογαλικών, των καταλονικών και των ρουμανικών. Επηρεάστηκαν κυρίως από κελτικές γλώσσες που μιλιούνταν στη Γαλλία πριν τη ρωμαϊκή κατάκτηση και αργότερα από γερμανικές που έφεραν μαζί τους οι εισβάλλουσες γερμανικές φυλές που κατέκλεισαν τη δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Είναι μια από τις σημαντικές γλώσσες, σε αριθμό ομιλητών, όσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο και του κόσμου και βρίσκεται σε συνεχή άνοδο.

Σήμερα η Γαλλική γλώσσα ομιλείται και χρησιμοποιείται διεθνώς και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές. Τεράστιες είναι και οι δυνατότητες πρόσβασης στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, καθώς και στον τουρισμό, στη μόδας, την ομορφιά και τη γαστρονομία.

Η Ελλάδα ανήκει στην Παγκόσμια Οργάνωση Γαλλοφωνίας (OIF). Πενήντα επτά (57) χώρες κράτη και επαρχίες . έχουν τη γαλλική ως επίσημη γλώσσα και επειδή εκεί η γαλλική μειονότητα είναι πολύ ισχυρή Τα Γαλλικά είναι μία από τις δύο γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και δεύτερη ξένη γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία όλης της Ευρώπης μετά τα αγγλικά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

Cours I

Τον πρώτο χρόνο οι Έλληνες και ξένοι μαθητές αποκτούν τις βασικές γνώσεις της Γαλλικής Γλώσσας. Στόχος της διδασκαλίας είναι αυτοί να έλθουν σε επαφή με την Γαλλική κουλτούρα, τον τρόπο ζωής, τον πολιτισμό και τη γεωγραφία, έτσι ώστε να μπορούν ευκολότερα να κατανοήσουν μια δεύτερη γλώσσα η οποία δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά στη καθημερινή τους ζωή, εδώ στην Ελλάδα.

DELF A1: Cours II

Το δεύτερο χρόνο οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και προετοιμάζονται για τις πρώτες εξετάσεις επιπέδου Α1 βάση Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. To DELF (A1) πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

DELF A2: Cours III

Οι σπουδαστές προετοιμάζονται για εξετάσεις επιπέδου Α2 βάση Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Το DELF (A2) πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

DELF B1: Cours IV

Οι σπουδαστές προετοιμάζονται για εξετάσεις επιπέδου Β1 βάση Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. To DELF (B1) πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, την ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, τη γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, την ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων.

DELF B2: Cours V

Οι σπουδαστές προετοιμάζονται για εξετάσεις επιπέδου Β2 βάση Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Το DELF B2 πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

DALF C1

To Dalf C1 πιστοποιεί την πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας. Βεβαιώνει ότι ο κάτοχος του διπλώματος μπορεί να μιλάει με άνεση και αυθορμητισμό, ότι κατέχει μεγάλο όγκο λεξιλογίου και έχει σαφή λόγο σε περίπλοκα θέματα.

DALF C2

Το Dalf C2 πιστοποιεί την άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας και δίνει τη δυνατότητα απόκτησης επάρκειας διδασκαλίας. Απαιτεί από τον υποψήφιο ακρίβεια, εκφραστικότητα και απόλυτο έλεγχο στη σύνταξη και στην δομή του λόγου.

ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΩΝ SORBONNE

SORBONNE B1, B2, C1, C2

Τα διπλώματα Sorbonne B1-B2-C1-C2 χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο SORBONNE IV του Παρισιού και πιστοποιούν τις γνώσεις των υποψηφίων τόσο σε επίπεδο γλώσσας όσο και σε επίπεδο λογοτεχνίας και πολιτισμού.

Το  φροντιστηριο Πρόοδος είναι πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας (ifa.gr) και από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης, και της Alliance Francaise.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΑΛΛΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας προβαίνει σε ειδική προετοιμασία των σπουδαστών του για Γαλλόφωνα Πανεπιστήμια, που βρίσκονται σε Γαλλία, Ελβετία, Βέλγιο και Καναδά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διαθέτουμε ταχύρυθμο πρόγραμμα για γρήγορη εκμάθηση της γλώσσας, με σκοπό τη μετανάστευση σε γαλλόφωνες χώρες.