ΑΓΓΛΙΚΑ

Η ΓΛΩΣΣΑ

H εκμάθηση της Αγγλική γλώσσας ίσως είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς για να βελτιώσει την ζωή του και να προσφέρει ένα ισχυρό και απαραίτητο εφόδιο στα παιδιά του, σήμερα .

Η ίδρυση αγγλικών αποικιών και η διπλωματική και οικονομική επιρροή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας επέβαλε την αναγνώριση της Αγγλικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα η σύγχρονη Αγγλική γλώσσα, κατέχει αναμφισβήτητα κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής, της διπλωματίας, της ραδιοεπικοινωνίας, της αεροναυτιλίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.

Με την αγγλική γλώσσα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, να μαθαίνουμε για άλλους πολιτισμούς και να πλουτίζουμε τις γνώσεις μας. Είναι γεγονός ότι ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Μιλώντας Αγγλικά, έχουμε πρόσβαση στο Internet που είναι η πιο σύγχρονη και πλούσια πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης. Το μεγαλύτερο ποσοστό ιστοσελίδων στο διαδίκτυο είναι στα Αγγλικά και οι δυνατότητες που προσφέρονται απλόχερα είναι άπειρες, τόσο σε ότι αφορά στην ψυχαγωγία όσο και στις γνώσεις που μπορούμε να αποκτήσουμε, καθώς και στις δυνατότητες για σπουδές και εργασία.

Επίσης, γνωρίζοντας Αγγλικά μπορεί κανείς να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με μεγάλη ευκολία ανακαλύπτοντας έναν εντελώς καινούριο κόσμο.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας έχει γίνει απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα και ακόμα και στις χώρες που δεν είναι επίσημη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρεση εργασίας.

Έχοντας επίγνωση της σπουδαιότητας της Αγγλικής γλώσσας για το βιογραφικό και συνεπώς για το μέλλον των παιδιών σας, στο κέντρο ξένων γλωσσών ¨Πρόοδος¨ δουλεύουμε με σοβαρότητα και συνέπεια για να επιτύχουμε τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Πλαίσιο και την ποιοτική εξέλιξη της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, στοχεύουμε στο να αποτελέσουμε ένα πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Για τους ενήλικες υπάρχουν ταχύρρυθμα προγράμματα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας με μεθόδους ειδικά προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες. Διεξάγοντας αρχικά ένα τεστ επιπέδου, κατατάσσουμε τον σπουδαστή στο ανάλογο επίπεδο και συμβουλεύουμε για την σωστή μετέπειτα πορεία, πάντοτε σε απόλυτη συνεργασία με τον ίδιο τον σπουδαστή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

CAMBRIDGE (* Όλα τα επίπεδα)

Young Learners L1, L2, L3 / FCE (Lower) / CPE (Proficiency)

MICHIGAN

ALCE B1 / ECCE B2 (Lower) / ADVANCED C1 / ECPEC2 (Proficiency)

NOCN

B1, B2, C1, C2

PALSO/LAAS

L1, L2

ΚΡΑΤΙΚΟ

Β1, B2, Γ1, Γ2

LRN

A1, A2, B1, B2, C1, C2 / AWARDS L1, L2, L3

MSU (Michigan State University)

B1, B2, C1, C2

ESB

B1, B2, C1, C2

IELTS

Πτυχίο Ειδικής Προετοιμασίας για την εισαγωγή σε Βρετανικά Πανεπιστήμια

TOEIC

Ειδικό Πτυχίο για γρήγορη προετοιμασία ενηλίκων

TOEFL

Ειδικό Πτυχίο για την εισαγωγή σε Αμερικάνικα Πανεπιστήμια

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το κέντρο μας προβαίνει σε ειδική προετοιμασία ενηλίκων που έχει σαν στόχο τη γρήγορη εκμάθηση της ορολογίας, για στοχευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό, με τη ΜΕΘΟΔΟ CARRIER.

Επιπλέον, το κέντρο μας προετοιμάζει τους σπουδαστές του για εισαγωγή σε Βρετανικά και Αμερικάνικα Πανεπιστήμια.